Monday, July 23, 2018

Thành Kính Phân Ưu

Anh em Cựu Sao Biển 71 xin chia buồn cùng gia đình và tang quyến. 
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Phanxicô Xaviê về hưởng phúc trường sinh.Sent to you by Joseph