Monday, July 23, 2018

Re: [SB71] Hội Ngộ

Thu mến.Chiều hôm qua lớp mình đã thăm tặng quà cho các ân sư đang hưu dưỡng ở NT.Chưa thấy khiêm,chỉ có Huy với mình.Phần phân ưu của lớp với gia đình Tuấn74 sao Thu không gởi địa chỉ của chung của toàn trường?Nếu có tin và hình ảnh sẽ nói anh em gởi cho Thu.Mình ít có thói quen chụp hình lắm.
Mến,Vinh

Sent from my iPhone