Saturday, February 4, 2012

Nhạc và lời: Nguyễn Trọng Vinh