Wednesday, February 1, 2012

TÌM BẠN THÂN (tin nhờ nhắn của Thầy Ký SB71)

Nhờ quý AESB hải ngoại giúp đỡ cho biết tên,địa chỉ và số ĐT của các Anh SB lớp 71 như sau : Nguyễn Phẩm SB7, Nguyễn Hồng SB7, Nguyễn khắc Đoan SB71, Nguyễn trọng Vinh SB71, Nguyễn thanh Khanh SB71, Nguyễn văn Tuấn SB70 xin thư  hoặc điện thoại về Trần ngọc Ký SB71 ĐT số : 01648108501 <VN>. Chân thành cám ơn. Người đưa tin. Nhị ninh hòa.